Good Practices for Implementing the Youth Guarantee in the Turku Region

The Turku region in Finland has been a pioneer in establishing comprehensive youth guarantee schemes. The good practices for implementing the Youth Guarantee in in South-West Finland presented in this publication, are based on development work done over the years in the educational institutions and various youth guidance and support services of the area.

UBC – promoting employment and well-being of young people

The economic crisis has had a severe impact on many European countries, especially in Southern Europe. In several nations, nearly half of the young people are without work or a place of study. Although the countries around the Baltic Sea have not suffered as much as our Southern European countries, the situation of our youth is also precarious.

WE HAVE A DREAM: fullfilling the Promise of Youth Guarantee

In 2014, the Youth Guarantee NOW -project mapped various Youth Guarantee-related issues in Southwestern Finland by conducting extensive surveys and interviews and bringing experts together in seminars and workshops. This publication contains the Youth Guarantee vision as well as the action and implementation plan that was born out of these activities.

The Peak – dissemination of best perspectives that promote youth employment project 2011-2014

This publication introduces the Peak tool, which is intended for transferring innovations and best practices and which is based on the detailed planning and management of the different stages of the transfer process. These tools and operating models are suitable for use in both national and international cooperation.

The transfer process, which will be described in more detail later in this publication, comprises the following stages: survey, testing, adoption.

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER – stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete inom yrkesutbildning

I den här publikationen sammanfattas det centrala innehållet från alla tre publikationer inom OPEDA-projektet. Under projektet har man sparrat ledningen och uppmuntrat ledning och pedagogisk personal att utveckla och prova på nya pedagogiska verksamhetsmodeller och strukturella lösningar.

Könsbunden variation i skolelevers inlärningsresultat och attityder

Finland: Denna publikation är en kortfattad sammanställning av de senaste årens nationella utvärderingar om skillnader i inlärningsresultat och attityder  mellan pojkar och flickor. Syftet med publikationen är att lärare, de som utbildar lärare, tjänstemän och beslutsfattare som är intresserade av att utveckla den grundläggande utbildningen och jämställdheten ska få stöd i sitt arbete.

Ladda ned rapporten här.

Ungdomsverkstäder (Finland)

Ungdomsverkstädernas verkar primärt för att förbättra ungdomars färdigheter inför studier och arbetsliv, och att stärka deras sociala kompetens och självförtroende.[1] Unga får under en tidsbegränsad period arbeta under översyn med ett yrke som de är intresserade av. Under perioden mottar de lön eller annan ekonomisk ersättning. Ungdomsverkstäderna erbjuder också aktiviteter med ett mindre tydligt yrkesfokus och i stället med inriktning på sociala färdigheter och utbildning.

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier (Finland)

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier er et nasjonalt utviklingsprogram med fokus på mindre avbrudd av skole og utdanning, økt sysselsetting blant studenter og støtte til aktivitet/utdannings- og arbeidskarrierer.

Hvor: Finland, nasjonal satsning.

Landomtale - Finland

   

Videregående utdanning i Finland (upper secondary school) er delt mellom allmenn utdannelser og yrkesrettede utdannelser. Disse er i hovedsak treårige utdanningsløp. Begge utdannelsesretninger gir kompetanse for universitets- og høyskolestudier.

Ungdomsgarantin (Finland)

Ungdomsgarantin i Finland ble innført fra årsskiftet 2013, og er i stor grad knyttet til å ruste opp utdanningskapasitet og utdanningsmulighetene for ungdommer og unge voksne. Vekten ligger i stor grad skole/utdanning, og dernest på arbeid/aktivitet.

Hvor: Finland, nasjonal satsning

Subscribe to RSS - Finland