Aktuelle prosjekter

18.11.2015 Jenny Tägtström

Alkohol- och narkotikabruk hos unga kan påverka deras inlärningsförmåga, studiemotivation och chanserna till att klara en gymnasieutbildning[1].

18.11.2015 Jenny Tägtström

Ungdom i svevet har utviklet kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter i arbeidet med utsatte unge.

Alle prosjekt

Datosort descending Tittel Sted Tema
14.05.2013 Ungdomsgarantin (Finland) Finland Ungdomsgaranti, nasjonal satsning
22.08.2013 Plug in (Sverige) Sverige tidlige innsatser, nasjonal satsning, grunnleggende ferdigheter
01.09.2013 Fastholdelseskaravanen (Danmark) Danmark yrkesutdanning, språkferdigheter, utenlandsk bakgrunn
20.09.2013 Ny Nordisk Skole (Danmark) Danmark grunnleggende ferdigheter, nasjonal satsning
21.09.2013 Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet (Norge) Norge Individuell oppfølging, informasjonsansvar, nasjonal satsning
21.09.2013 Ny GIV – Overgangsprosjektet (Norge) Norge overgang, Skoleresultater, nasjonal satsning
21.09.2013 Mestringsprosjektet (Norge) Norge utviklingsprosjekt, samarbeid, opplæringsplaner
21.09.2013 Satsning mot frafall i videregående opplæring (Norge) Norge morsmålsundervisning, fravær, nasjonal satsning
01.10.2013 Forsøksprosjekter med rådgiving og individuell oppfølging (Grønland) Grønland Individuell oppfølging, matmor, borteboende elever
01.10.2013 Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier (Finland) Finland Individuell oppfølging, Psykisk helse, tidlige innsatser
01.10.2013 Ungt fólk til athafna (Island) Island Ungdomsgaranti, arbeidsledighet
01.10.2013 Folkhögskolesatsningen (Sverige) Sverige Studiemotiverande insats, nasjonal satsning
02.10.2013 Ny GIV (Norge) Norge Motvirke frafall, nasjonal satsning
15.03.2014 Samfunnskontrakt for flere læreplasser (Norge) Norge lærling, lærekontrakt, yrkesutdanning
19.03.2014 Ungdomsverkstäder (Finland) Finland Ungdomsverkstad, selvtillit, aktivitet
28.03.2014 Teknikstöd i skolan (Sverige) Sverige hjelpemidler, IT, teknikk
07.04.2014 Handlingsplaner for øget gennemførelse (Danmark) Danmark yrkesutdanning, handlingsplan, målsetninger
08.04.2014 Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekempelse (Danmark) Danmark stödinsatser, undervisningsformer, kollegaveiledning
15.04.2014 Lærlingløftet (Norge) Norge lærling, lærekontrakt, yrkesutdanning
06.05.2014 Preventing Dropout (Danmark/Sverige) Danmark/Sverige samarbeid, forskningssirkler, forsøksvirksomhet
09.06.2014 Andra chansen (Sverige) Sverige Uppföljning, samverkan, praktik
11.06.2014 Magelungens hemmasittarprogram (HSP) (Sverige) Sverige Hemmasittare, KBT
04.07.2014 Hikikomori (Sverige) Sverige Ensamhet, NEET, psykisk ohälsa
12.09.2014 Unga in (Sverige) Sverige samverkan, individanpassning, multikompetenta team
29.09.2014 Olweusprogrammet (Norge) Norden Mobbning
08.04.2015 Arbeidsinstituttet i Buskerud (Norge) Norge Styrkebasert, NEET, insatser
28.05.2015 Skolfam (Sverige/Norden) Sverige Placerade barn, Anbragte unge, Børn i fosterhjem
03.09.2015 Unge på tværs (Danmark) Danmark Yrkesutbildning, vägledning, samverkan
27.09.2015 SiSam (Sverige) Sverige Utsatthet samverkan institutionsboende
13.10.2015 Forsøk med NAV-veileder på videregående skole (Norge) Norge Norge, samverkan, nationell insats
14.10.2015 Samarbejdsmodellen (Danmark) Danmark DANMARK, psykisk ohälsa, samverkan
18.11.2015 Ungdom i svevet (Norge) Norge Skolefrafall, nasjonal satsning, samarbeid
18.11.2015 Modellkommuneprojekt om Unge, alkohol og stoffer (Danmark) Danmark Rusmiddel, Skolavhopp, samverkan