Nyheter

RSS
13.05.2015

SVERIGE: Bo Jansson från Lärarnas Riksförbund uttalar sig om skolavhopp. Han tycker att det behövs en mer grundläggande översyn av gymnasieskolans organisering och ansvarsfördelning för att minska skolavhoppen och få fler ungdomar anställningsbara.

04.05.2015

DANMARK: Köpenhamns kommun har avsatt 220 miljoner DKK till en särskild satsning, som ska få unga under 30 år att komma igång med en utbildning.

Två ungdomar går på en bro.
29.04.2015

NORGE: Kunskapsbankens Jenny Tägtström var en av talarna under Dropoutkonferansen vid Gardermoen i Norge. Evenemanget lockade lärare, NAV-personal från kommunerna, utbildningsförbudet och många andra som arbetar med dropoutproblematiken på gymnasier och grundskolor.

24.04.2015

DANMARK: Regeringen har lanserat ett nytt digitalt verktyg som ska göra det lättare för unga att jämföra och välja bland olika gymnasieutbildningar.

23.04.2015

SVERIGE:Regeringen vill tillsätta en utredning om den moderna teknikens roll i skolverksamheten. Utredningen ska bland annat se över förslag om ökad reglering kring mobilanvändande i klassrummet.

Tjejer tittar på mobilen i klassrummet.
23.04.2015

NORDEN: Nyhetsbrevet Arbeidsliv i Norden har den här månaden ungdom och arbetslöshet som tema.

Hur hjälper man unga som förlorat fotfästet på väg ut i livet? Hur kan man motivera unga som varken arbetar eller studerar att komma vidare? Sådana frågor stod i centrum då forskare och tjänstemän möttes på en nordisk konferens i Köpenhamn nyligen.

13.04.2015

SVERIGE: Unga som klarar sig dåligt i högstadiet kan ha en större risk att utveckla alkoholproblem i vuxen ålder. Sambandet är starkt i synnerhet när det gäller män samt barn från välbärgade familjer.

08.04.2015

DANMARK: Konceptet med handlingsplaner för att få fler unga att fullfölja en gymnasieutbildning ska enligt avtalet om bättre och mer attraktiva yrkesutbildningar utvecklas ytterligare för att säkra sammanhang mellan utveckling och uppföljning på kvalitet.

Bild på mindmap.

Pages