Nyheter

RSS
25.06.2015

SVERIGE: Almedalsveckan står för dörren och tiotusentals tillresande talare och åhörare gör sig redo. Det är den största av alla politiska festivaler i Norden och lockar tiotusentals besökare varje sommar.

Folkvimmel i Almedalen.
22.06.2015

SVERIGE: Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till konferens om SiSam-modellen.

SiS har fått i uppdrag att tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ta fram en modell för obruten skolgång för de barn och ungdomar som är omhändertagna för samhällsvård.

04.06.2015

NORDEN: Projektet Unga in i Norden har utkommit med den första av flera planerade rapporter med fokus på nordiska ungdomars psykiska välmående, arbete och studier. Rapporten Skolelevers psykiska hälsa visar sambandet mellan skolmiljö och de ungas psykiska hälsa genom resultat från olika studier inom området.

03.06.2015

NORDEN: Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) släpper en ny rapport Unge utenfor utdanning og arbeid - utfordringer og løsninger. Rapporten är en del av slutrapporteringen från kommitténs arbete 2012-2014.

26.05.2015

VÄRLDEN: London School of Economics and Political Science har undersökt mobilförbud i skolan och dess samband med elevernas prestationer. Forskarna har tittat närmare på fyra städer och de regler som skolorna där har för mobilanvändning och jämfört det med elevernas prestationer. 

Flicka med mobil i klassrummet.
26.05.2015

FINLAND: Tonåringar uppvisar dåliga resultat i ett test som mäter IKT-kunskaper. För utsatta unga går det ännu sämre i testet om kunskaper i informations – och kommunikationsteknologi.

Missnöjd tjej håller en laptop över huvudet.
13.05.2015

SVERIGE: I april arrangerade Skolporten en konferens på temat specialpedagogik. Robert Palmér och Peter Friberg från stödorganisationen Magelungen delade med sig av kunskaper och tips om hur man kan jobba med unga som inte vill lämna hemmet.

13.05.2015

ISLAND: Island var ett av de länder som drabbades hårdast av finanskrisen. På arbetsmarknaden blev effekterna tydliga och ungdomarna drabbades först. Jobbtorget kom till som ett initiativ för att ge ungdomarna en samlad plats för att möta myndigheter och stödinstanser, och för att få hjälp ut till studier och arbete.

Pages