Samarbejdsmodellen stärker unga med psykisk ohälsa att klara studierna

DANMARK: Socialstyrelsen har tillsammans med kommunerna Furesø, Odsherred, Viborg och Aabenraa, utvecklat en metod för att underlätta för unga med psykisk ohälsa att klara övergången till vuxenlivet. Samarbejdsmodellen bygger på en tidig och sammanhängande insats från samhället, så att de unga i högre grad börjar och blir kvar i studier och arbete.

Utvärderingen från försöksprojektet visar att Samarbejdsmodellen har en positiv effekt på de ungas möjligheter att påbörja och bli kvar i utbildning eller arbete. 73 procent av de unga har påbörjat och stannat kvar i utbildning eller arbete under projekttiden.

Ett av de element som är nya för Samarbejdsmodellen är en särskild funktion, guiden, som tillsammans med ungdomen tar ett uppsamlande grepp över kontakter med olika aktörer och insatser kring den unge, och ser till att skapa bättre samordning och uppföljning.

Vem guiden är beror på den unges hjälpbehov och ålder, för unga i åldern 15-17 år kan det vara en handläggare från den kommunala Barn- och ungdomsförvaltningen.

En ungdom med erfarenheter från Samarbejdsmodellen har uttryckt det så här:

- Normalt sett är man bara ett papper i mängden – nu kan man se en stor skillnad. Här är man en person, som ska framåt.

Anna Gillet, specialkonsult på Socialstyrelsen och ansvarig för Samarbejdsmodellen håller med:

- Något av det som är speciellt med Samarbejdsmodellen är att den stöttar den unge i att ta ägarskap över de processer som den unge deltar i och på så vis även över deras eget liv.

Underlag för att börja arbeta med Samarbejdsmodellen finns nu fritt tillgängligt på Socialstyrelsens webbsida, så att fler kommuner ska kunna arbeta utefter modellen.

Mer om Samarbejdsmodellen på Kunskapsbanken

Socialstyrelsens hemsida