Nordiska storstäder sätter unga i fokus på konferens i Malmö

NORDEN: Storstadens hjärta och smärta är namnet på konferensen som arrangerades av Malmö stad på uppdrag av Nordiska ministerrådet 30 sept – 2 oktober. Nordens Välfärdscenter deltog med presentationer om nordiska initiativ på området utsatta unga, studier och arbetsmarknad.

Konferensen tog plats i Malmö Live och samlade deltagare från hela Norden. Vartannat år arrangerar något av de nordiska storstäderna konferensen med olika teman men alltid med unga i fokus.

I år handlade det bland annat om arbete och studier, fritid, makt och inflytande. Projektledare Jenny Tägtström och Lidija Kolouh Söderlund från Nordens Välfärdscenter presenterade projekten Nordisk kunskapsbank om skolavhopp respektive Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och utbildning.

- Ungas utsatthet till studier och arbetsmarknad uppmärksammas just nu i alla nordiska länder. Frågan har framförallt hamnat på den politiska dagordningen efter finanskrisen 2008 då ungdomsarbetslösheten steg dramatiskt till följd, säger Jenny.

På samma tema presenterade Sigrun Sigurdsson projektet UngKOMP - svenska Arbetsförmedlingens storsatsning på unga utanför arbete och studier. I projektet utgår man från metoder och lärdomar från det tidigare projektet Unga In. UngKOMP kommer att omfatta ett 20-tal kommuner i Sverige och handlar om att göra myndighetens tjänster tillgängliga även för gruppen unga som står längst bort från arbetsmarknaden.

- Framgångsfaktorerna från Unga In tar vi med oss in i den utvidgade UngKOMP satsningen, säger Sigrun. Bland annat handlar det om ett stärkt samarbete mellan kommunen och den lokala arbetsförmedlingen. Verksamheten utrustas också med multikompetenta team, dvs personal med olika kompetenser förutom de ordinarie arbetsförmedlarna så som studievägledare och psykolog. Genom att samla fler professioner under samma tak blir det lättare att få ett helhetsgrepp på den unges behov av stödinsatser. Om en ungdom är hemlös måste man först se till att hen får tak över huvudet innan man kan börja fokusera på jobbsökaraktiviteter.

Program till Storstadens hjärta och smärta

Unga in i Norden

Unga In - Arbetsförmedlingens storsatsning på unga utanför arbete och studier