Minskning av skolavhopp efter alkohol- och drogpreventiva insatser

DANMARK: Bruk av alkohol eller cannabis kan bidra till minskad studiemotivation och förmåga till inlärning. I sex utvecklingsprojekt har kommuner och skolor arbetat tillsammans med att bygga upp modeller för en drogförebyggande insats bland eleverna. Syftet har bland annat varit att hjälpa utsatta unga att klara studierna.

Projekten har byggt på ett förpliktigande samarbete mellan kommuner och utbildningsanordnare i sammanlagt nio kommuner. Insatsen har pågått mellan 2011-2014 på uppdrag av Sundhedsstyrelsen. Den primära målgruppen har varit ungdomar i åldern 16-20.

För unga som redan befinner sig i en sårbar livssituation kan ett ökat intag av alkohol eller cannabis vara det som till slut gör att man misslyckas med studierna. Unga danskars alkoholkonsumtion är högre än i många andra europeiska länder samt att konsumtionen av cannabis bland unga ökat de senaste åren.

Varje projekt i satsningen har utvecklat metoder, inspirations- och informationsmaterial anpassat efter lokala förhållanden. Förutsättningarna för insatserna har varierat, bland annat beroende på vilka skolor som deltagit och kommunens organisering av övriga sociala och drogförebyggande insatser.

Satsningen har utvärderats och visar bland annat att lärarna upplever mer ro till att fokusera på undervisningen då de vet hur de ska bemöta en elev med ett oroväckande alkohol- eller cannabisanvändande och vart de kan skicka henne eller honom vidare.

Samarbetet på tvärs mellan olika kommunala sektorsområden har också bidragit till att skapa ett bredare fokus på elevers välbefinnande över lag.

Läs mer om de sex projektens erfarenheter och ta del av deras metod- och inspirationsmaterial!