Hva synes de unge om skolefrafall? Ungdom i svevet oppsummerer

NORGE: Våren 2014 ble det holdt dialogkafeer med elever ved ungdoms- og videregående skoler i Telemark fylke. Målet var å få mer kunnskap om hva elevene mener må til for å forebygge frafall og styrke nærvær i skolen. Prosjektet Ungdom i svevet har oppsummeret de unges stemme.

I rapporten Skolen må bry seg om fravær. Rapport fra dialogkafeer i Telemark oppsummeres erfaringer fra dialogkafeene. Her oppsummeres også de unges tanker om årsaker til fravær og frafall, og deres råd til hva som kan gjøres. Rapporten gir også en innføring i hvordan slike dialogkafeer kan gjennomføres.

Et viktig råd fra de unge er at skolen og lærerne må bry seg når elever blir borte, og de må reagere raskt: - Skolen bryr seg ikke så mye om hvorfor eleven er borte eller at eleven er borte.  -Lærere må ta tidlig i de som er umotiverte. -Ta en samtale med eleven som har mye fravær, og finn ut hvorfor det er slik.

Temakafeene i Telemark har gitt et bidrag til å forstå hvorfor ungdom slutter å gå på skolen og hva man kan gjøre for å fremme nærvær.

I samarbeid med Ungdom i svevet

Dialogkafeene ble gjennomført i samarbeid med Ungdom i svevet, som også har forfattet rapporten.

Ungdom i svevet startet som et prosjekt i 2007 i ni kommuner i Nordland fylke, og gikk i 2011 over til å bli en nasjonal satsing med oppdrag å bidra til å styrke lokal flerfaglig innsats og  metodisk arbeid med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester.

Ungdom i svevet

Skolen må bry seg om fravær - rapport fra dialogkafeer i Telemark