Framgångsrikt pilotprojekt blir nationell skolsatsning för nyanlända unga!

NORGE: Under åtta år har pilotverksamheten för unga med kort vistelsetid varit i gång på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Satsningen har gett fantastiska resultat och andelen avhopp från gymnasiet har minskat från 25 till 2 procent.

Thor Heyerdahl videregående skole  i Larvik er en av Norges största gymnasieskolor med 1625 elever. 11 % av eleverna har en minoritetsbakgrund. Skolan arbetar aktivt för att undvika skolavhopp och andelen elever som inte klarar studierna är mycket låg, endast 2,4 %. Bland eleverna med utländsk bakgrund är siffran än lägre, 1,9 %.

En av insatserna som verkligen gett resultat och som utmärker skolan från andra i Norge är den gymnasieförberedande klassen Kombinasjonsklassen. I Kombinasjonsklassen får de unga förbereda sig inför ordinarie gymnasiestudier.

Kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nu kungjort att den gymnasieförberedande kursen ska bli en modell som ska användas i hela landet. Förslaget ska ut på remiss, innan det går vidare till Stortinget.

Förhoppningen är att modellen kan implementeras runt om i Norge med start från nästa skolår.

- Vi har elever som endast bott i Norge ett fåtal år när de får betyg från grundskolan. De saknar ofta grundläggande kunskaper och skolgången från hemlandet har ofta varit bristande. Vi ger dem en chans att ta igen de viktigaste kunskaperna, säger skolans rektor Karianne Fennefoss Balchen.

Forslag om lovendring i grunnskole for voksne

Mer om Thor Heyrdahl videregående skole och Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (Nafo)