Dramatisk nedskärning i statens stöd till uppsökande ungdomsarbete

FINLAND: En tredjedel av budgeten för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder har tagits bort i Finansministeriets förslag till ny budget. Den uppsökande verksamheten är avgörande för att hitta unga som står utanför arbete och studier.

Den uppsökande ungdomsverksamheten liksom aktiviteterna inom ungdomsverkstäderna är viktiga element för att undvika att unga hamnar i ett långvarigt utanförskap.

Nu vill regeringen Sipilä skära i statens stöd för insatserna. Det totala anslaget minskas från 21 till 13,5 miljoner euro. Av det har en och en halv miljon skurits från verkstäerna, och resten från den uppsökande ungdomsverksamheten.

Den föreslagna nedskärningen på sex miljoner euro för den uppsökande ungdomsverksamheten motsvarar ungefär hälften av det stöd som delas ut idag. Tusentals ungdomar förväntas bli berörda av nedskärningen.

Läs mer om nedskärningarna i ungdomsarbetet på VästraNyland.fi.

FInska ungdomsverkstäder

Ungas situation i studer och på arbetsmarknaden i Finland