Arbetsförmedlingen flyttar in på skolorna

NORGE: En av tre som börjar gymnasiet hoppar av i förtid. Det vill den norska regeringen ändra på och låter arbetsförmedlingen flytta in på skolorna. Pilotprojektet har pågått sedan 2011 i ett flertal kommuner. Nu utvidgas satsningen till samtliga regioner i landet.

Åse Tea Bachke är nationell projektledare i Arbeids- og velferdsdirektoratet för Forsøk med NAV-veileder i videregående skole**. Hon säger så här om satsningen:

- Det mest spännande från mitt perspektiv är att NAV* och gymnasieskolorna lär sig mer om varandra, och vilka tjänster och uppföljning som de kan erbjuda ungdomarna. Hela det lokala NAV-kontoret och inte bara handläggaren som arbetar ute på skolan, kan nu mycket mer om gymnasieskolorna och om vad skolorna kan erbjuda elever som hoppat av studierna. På andra sidan har gymnasieskolorna lärt mer om vilken hjälp ungdomarna kan få från NAV.

Syftet med ett närmare samarbete mellan det lokala NAV-kontoret, motsvarande arbetsförmedling och försäkringskassa i Sverige, och gymnasieskolorna är bland annat att minska tiden från när en ungdom avbryter sina studier till dess att han eller hon kommer på banan igen med arbete eller studier.

Att NAV-handläggaren kan möta upp ungdomar i riskzonen redan innan de avbrutit studierna ökar chanserna till att ungdomen snabbt ska få rätt hjälp för att orka fortsätta studierna.  

Ibland kan det räcka med bara ett samtal med en vuxen som lyssnar och som kan förklara för eleven vad som händer om han eller hon avbryter studierna.

Forsøk med NAV-veileder i videregående skole

* norska NAV är en sammanslagning av motsvarande arbetsförmedlingen och försäkringskassan i Sverige.

** Videregående skole (NO), motsvaras av gymnasiet (SE), studier på andra stadet (FI) och ungdomsuddannelser (DK).