Aktuell forskning

14.09.2015 Jenny Tägtström

Sverige: Rapporten behandlar grundskoleelevers attityder och förhållningssätt till teoretiska respektive yrkesorienterade gymnasieprogram.

12.06.2015 Jenny Tägtström

Slutrapport for projekt Unge på tværs. Ungdomsuddannelsesmuligheder ved valg af erhvervsuddannelser en tværgående indsats.

Alle artikler

Tittelsort descending Publiseringsår Tema
Fod på frafaldet med indsatsteori 2015 DANMARK, Yrkesutbildning, metoder
2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar 2015 SVERIGE, Statitstik, NEET
Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning 2014 SVERIGE, Lärlingsutbildning, Arbetsgivare
Bedre overgange for udsatte unge 2015 DANMARK, Övergångar, fosterbarn
Dropping out in Scandinavia 2015 Norden, Frafall, Yrkesutbildning
Fastholdelse af erhvervsskoleelever i Danmark 2015 DANMARK, yrkesutdanning, erhvervsuddannelse
Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden 2015 Norden, forskning, antologi
Good Practices for Implementing the Youth Guarantee in the Turku Region 2015 Finland, Ungdomsgaranti, implementering
Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken 2015 SVERIGE, Funktionshinder, Utvärdering
Konferanserapport: Unge utenfor 2015 Norden, marginalisering, Utenforskap
Könsbunden variation i skolelevers inlärningsresultat och attityder 2015 Finland, Kön, inlärning
Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga - en metaanalys av ungdomsprojekt 2015 SVERIGE, ESF-projekt, Utvärdering
NEETs - Young people not in employment, education or training 2013 NEET, EU
Nordisk antologi: For det som vokser 2015 Norden, Frafall, Uføretrygd
Ny rapport från europeisk arbetsgrupp på ESL – Early School Leaving 2014 EU, ESL, statistikk
Sammenhenger mellom frafall og uføretrygd 2013 Norge, Uføretrygd, förtidspension
Situationen för unga i Norden i siffror 2015 OECD, Ungas arbetsmarknadsanknytning, Oversikt
Skoletilknytning og forebyggelse - professionssamarbejde i et ungdomsperspektiv 2015 DANMARK, förebyggande insatser, samverkan
Skolverkets lägesbedömning 2013 2015 SVERIGE, Skoleresultater, Segregering
Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 2015 DANMARK, Övergångar, projekt
Studieavbrott og stödinsatser i gymnasieskolan - en kunskapssammanställning 2008 Studieavbrott, särskilda behov
The Peak – dissemination of best perspectives that promote youth employment project 2011-2014 2015 Finland, good practice, implementering
Tio orsaker till avhopp 2015 SVERIGE, Årsaker til frafall, Psykisk helse
UBC – promoting employment and well-being of young people 2015 EU, rekommendationer, arbeidsmarkedspolitikk
Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad – Socioekonomisk analys inom projektet Vägar till arbete 2015 SVERIGE, Funktionsnedsättning, socioekonomisk utredning
Ungdom, frafall og marginalisering 2015 Norden, Frafall, marginalisering
Unge på Kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer 2015 Norden, arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsledighet
Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden : Utfordringer, innsatser og anbefalinger 2015 Norden, NEET, insatser
Uppföljning av Folkhögskolesatsningen 2013 – goda resultat 2015 SVERIGE, Alternativa studieformer, Utvärdering
UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER – stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete inom yrkesutbildning 2015 Finland, Yrkesutbildning, pedagogisk handledning
Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? 2013 oppfølgingsansvar, informasjonsansvar, kommune
Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet 2015 SVERIGE, Övergångar; yrkesutbildning; gymnasieval
Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning 2015 SVERIGE, Skolavhopp, Utvärdering
WE HAVE A DREAM: fullfilling the Promise of Youth Guarantee 2015 Finland, Ungdomsgaranti, implementering