Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Sverige: Rapporten behandlar grundskoleelevers attityder och förhållningssätt till teoretiska respektive yrkesorienterade gymnasieprogram.

Syftet med undersökningen är att ringa in vilka faktorer som avgör utbildningsvalet för ungdomarna några månader innan de ska göra sitt val av gymnasieutbildning. Följande forskningsfrågor var vägledande:

Hur uppfattas gymnasievalet?
På vilket sätt reflekterar grundskoleelever kring kopplingen mellan vald utbildning och arbetskraftsefterfrågan samt deras framtida etablering på arbetsmarknaden?
Vad avgör gymnasievalet?

Författare: Alexandru Panican

Utgivare: Ratio och Lunds universitet - Kompetens för tillväxt

Publiceringsår: 2015

Ladda ner rapporten.

Läs mer om rapporten/ Abstract in English.

Sted: