UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER – stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete inom yrkesutbildning

I den här publikationen sammanfattas det centrala innehållet från alla tre publikationer inom OPEDA-projektet. Under projektet har man sparrat ledningen och uppmuntrat ledning och pedagogisk personal att utveckla och prova på nya pedagogiska verksamhetsmodeller och strukturella lösningar.

I delen Den studerande som chef för sitt eget lärande beskrivs modeller och sätt att stödja den studerande som den centrala aktören i det egna lärandet. Nya innovativa lösningar för genomförandet av undervisningen finns i sin tur samlade i delen Lov att prova på. Publikationens sista del, Fart på pedagogiken, tar upp strukturella modeller och modeller som stödjer pedagogiskt ledarskap som utvecklades under projektets gång.

Ladda ner rapporten här.

Sted: