Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden : Utfordringer, innsatser og anbefalinger

Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet.

Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Her ser vi også på hvorvidt de eksisterende innsatsene og tiltakene kan sies å virke – og litt på hva som eventuelt virker og ikke virker.

Rapporten er en del av sluttrapporteringen fra Nordisk Barne- og Ungdomskomites arbeid i perioden 2012 – 2014.

Last ned rapporten. 

 

 

Kilde: Hyggen, Christer (2015), Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden : Utfordringer, innsatser og anbefalinger. TemaNord 2015:536. Copenhagen: Nordisk Ministerråd.

Sted: