Unge på Kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer

Bjørn Halvorsen, Ole Johnny Hansen, Jenny Tägtström (2013) Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer.Nord 2012:005. København: Nordisk ministerråd. 

I alle de nordiske landene er arbeidsledighetstallene blant unge betydelig høyere enn tilsvarende tall for ledighet i hele befolkningen. En tiltagende gruppe ungdommer i Norden er i risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv og samfunn, kanskje også for store deler av sitt liv som voksne.

Arbeidsledigheten blant unge mennesker er et varig og strukturelt problem, men den har økt som følge av globale, økonomiske krisen. Den høyeste ungdomsledigheten i Norden har man i Sverige og Finland, der rundt 20 prosent av arbeidsstyrken i alderen 15-24 år er aktive ar-beidssøkere uten arbeid. Det er om lag på EU-gjennomsnittet. Den tilsvarende ungdomsledigheten i 2011 var ca 15 prosent i Danmark og Island og ca 8 prosent i Norge.

Rapporten «Unge på kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer», går blant annet gjennom aktuelle politiske strategier, programmer og innsatser overfor ungdommer i Norden. Det dreier seg om konkrete arbeidsmarkedsinnsatser, utdanningsinnsatser og sosiale innsatser. Rapporten er bygget på Arbeidsinkluderingsprosjektet, gjennomført ved Nordens Välfärdscenter i Stockholm i perioden 2010-2012.

 

 

Les videre

Mer om prosjektet her.

Les hele rapporten her.        Kortversjon av rapporten.          Kortversjon på engelsk. 

 

I tilknytning til rapporten er det publisert et dokument med faktagrunnlag om politikk og innsatser for ungdom i de nordiske landene. Her går man nærmere gjennom konkrete programmer og innsatser for hvert land, med kilder og lenker videre til hvor du kan finne ennå mer om de konkrete ordningene, reformene, prosjektene og innsatsene.
Les faktaunderlag her.

 

Intervju

Se intervju med prosjektleder Bjørn Halvorsen her:

Sted: