Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad – Socioekonomisk analys inom projektet Vägar till arbete

Den här rapporten är en socioekonomisk analys av vilka konsekvenser funktionsnedsättning och andra svårigheter får för elever på arbetsmarknaden efter skolan.

Studien väcker ett antal frågor och funderingar. Den första av dessa är att omfattningen av skolmisslyckanden och dess konsekvenser i vuxenlivet i form av utanförskap på arbetsmarknaden ser ut att vara betydligt mer omfattande än man trott. Kostnaderna för detta är också betydande.

I rapportens slutsatser skriver författarna att "Det leder till en fråga om varför man idag inte gör fler eller mer omfattande insatser för att förhindra eller i varje fall reducera detta problem."

Författarna menar att en förklaring till detta kan vara att effekterna för berörda beslutsfattare är mer eller mindre osynliga i de beslut och uppföljnings system man förfogar över. Kostnaderna för utanförskap drabbar i regel någon annan aktör och sker  betydligt längre fram i livet.

De menar också att det heller inte förefaller finnas en bra incitamentsstruktur för att agera, snarare tvärtom. En rektor eller skolledare som sätter insatser för att hjälpa dessa elever att klara skolan, riskerar att få röda siffror i sitt ekonomiska bokslut. Vinsterna av en sådan insats tenderar att tillfallaandra myndigheter i viss mån under innevarande år, men framförallt i framtiden.

Projektet Vägar till arbete drevs av Hjälpmedelsinstitutet under åren 2011 till 2014 med stöd från Arvsfonden. Den här rapporten ingår som bilaga till rapporten Vägar till arbete – slutrapport.

Nilsson, I., Nilsson Lundmark, E. och Wadeskog, A. (2014). Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad – Socioekonomisk analys inom projektet Vägar till arbete. Myndigheten för delaktighet.

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om projektet Vägar till arbete.
 

 

 

Sted: