Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport for projekt Unge på tværs. Ungdomsuddannelsesmuligheder ved valg af erhvervsuddannelser en tværgående indsats. Rapporten sammenfatter resultater og erfaringer fra 11 brobygningsprojekter, der alle har arbejdet med god praksis for unges overgang til en erhvervsuddannelse.

Målet med projekt Unge på tværs har været at bidrage til at udvikle metoder og at implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse – uanset om de unge kommer direkte fra grundskolen eller har mere livserfaring i baggagen.

Til grund for nærværende slutrapport og slutregnskab ligger de enkelte projekters delrapporter og - regnskaber, samt slutrapporter og regnskaber, indhentet af UU DANMARK. I nærværende rapport indgår således en lang række eksempler og udsagn fra de lokale projekter. Alle projektbeskrivelser, produkter og slutrapporter er tilgængel ige på projektets hjemmeside www.ungepåtværs.dk .

Udover at imødekomme de formelle krav i bevillingsskrivelsen er det nærværende rapports formål og hensigt at dokumentere projektets resultater og formidle projektets erfaringer.

Referens: UU Danmark (2015). Unge på tværs. Ungdomsuddannelsesmuligheder ved valg af erhvervsuddannelser en tværgående indsats.

Se slutrapport.

Sted: