Skoletilknytning og forebyggelse - professionssamarbejde i et ungdomsperspektiv

Unge, der ikke passer deres skole får ikke den hjælp, de har brug for – skolen handler for sent og forkert. Det viser undersøgelsen fra Metropol og Det Kriminalpræventive Råd.

Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews med både skoleelever og lærere fra tre skoler i hovedstadsområdet. I alt 16 unge fra 8.-10. klasse har deltaget. Undersøgelsen er udarbejdet af lektor Britt Blaabjerg-Hansen, lektor Lars Arndal og lektor Andy Højholdt fra Institut for Skole og Læring på Metropol med forskningsmæssig sparring og bidrag af lektor Ulla Højmark fra Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Rapporten er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd.

Nogle anbefalinger fra undersøgelsen

Tværprofessionelt samarbejde: styrke og skrærpe rammerne for skolens samarbejde med andre professionelle, socialpædagoger og SSP-konsulenter. Her viser det sig fx at der holdes mange møder, men effekten er tilsyneladende meget ringe.

Relationer lærer-elev: at det relationelle arbejde tænkes langt mere ind i den daglige undervisningspraksis som didaktiske og pædagogiske indsatser

Tillid og inddragelse er vigtig: at politikere, skoler og fritidsklubber overvejer, hvordan man bl.a. i lyset af den åbne skole kan udvikle fleksible skoletilbud, som har fokus på at imødekomme de unges ønsker om en socialt orienteret skolekultur

Hjælp til selv at pejle: at det blandt de professionelle afklares, hvem der bedst muligt kan varetage det at lære og støtte de unge i at navigere og pejle i et til tider turbulent ungdomsliv

Andy Højholdt, Lars Arndal, Britt Blaabjerg og Ulla Højmark (2015). Skoletilknytning og forebyggelse - professionssamarbejde i et ungdomsperspektiv. Det Kriminalpræventive Råd.

Læs rapporten Skoletilknytning og forebyggelse - professionssamarbejde i et ungdomsperspektiv 

 

Sted: