Nordisk antologi: For det som vokser

Terje Olsen og Jenny Tägtström (red.) (2013) For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden. Antologi. Stockholm: Nordens Välfärdscenter.

I alle de nordiske landene er det bekymringer knyttet til at et økende antall unge mennesker går over uførepensjon (förtidspension/ førtidspension). Denne antologien består av forskningsbidrag fra Norden om unge, psykisk uhelse og tildlig uførepensjonering (förtidspesionering / førtidspension).  Utgivelsen bygger på et nordisk ekspertseminar, avholdt i januar 2013, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Seminaret samlet 25 etablerte forskere og sakkyndige fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Norge. I de ulike kapitlene drøftes ulike aspekter ved de unges situasjon i de nordiske landene: helsesituasjon, situasjon på arbeidsmarked og situasjonen innen skole/utdanning.

 

 

Antologien inneholder disse kapitlene:

Innledning
Terje Olsen og Jenny Tägtström, Nordens Välfärdscenter

Utanförskap och psykisk ohälsa bland unga i de nordiska länderna
Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut och Karolinska institutet

Unge, uføretrygd og psykiske lidelser
Arnstein Mykletun, Statens folkehelseinstitutt, Oslo

Unga och utanförskap i Sverige
Jonas Olofsson, Malmö högskola och Alexandru Panican, Lunds universitet

Young people left behind in transition from school to work in Iceland
Jóhanna Rósa Arnardóttir, University of Iceland

Unge, psykisk helse og utenforskap, en norsk kontekst
Cecilie Høj Anvik, Nordlandsforskning

Is bullying equally harmful for rich and poor children? A study of bullying and depression from age 15 to 27 
Pernille Due et al., National Institute of Public Health, Copenhagen

Young people’s well-being in Finland in the light of the 1987 Finnish Birth Cohort
Reija Paananen et al., Finnish National Institute for Health and Welfare

 

Les antologien her.

Les antologien i engelsk utgave her.

Sted: