Konferanserapport: Unge utenfor

NOVA (2012) Konferanserapport: Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv,  Oslo, 11.-12. oktober 2012. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

11. og 12. oktober 2012 arrangerte det norske forskningsinstiuttet NOVA i Oslo en nordisk konferanse om ungdom utenform utdanning arbeidsliv. Konferansen ble gjennomført på et initiativ fra det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd. Konferansen var avholdt i samarbeid med Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK), NOVA og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Norge (BLD). 

Konferansen rettet blikket spesielt mot forsking og erfaringer om situasjonen for de mest sårbare blant unge utenfor – unge som uavhengig av økonomiske konjunkturer står utenfor arbeid og utdanning. Mange av utfordringene er i stor grad sammenfallende mellom landene,  men strategiene og løsningene varierer. De nordiske landene kan lære mye av hverandre på dette området. Konferanserapporten oppsummerer i korte trekk 12 faglige innlegg som ble holdt i løpet av konferansens to dager. Programmet besto av nordiske og internasjonale forskere, samt eksempler fra prosjektet som arbeider inkkluderende og/eller forebyggende overfor ungdom som på ulike måter er utenfor arbied/utdanning. Her er en oversikt over korte sammedrag fra innlederne:

Ahmad Ghanizadeh, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Oslo: INNLEDNING: MED FRAMTIDA PÅ VENT

Howard Williamson, professor I European Youth Policy ved Glamorgan University i Cardiff: ARBEIDSLAUS UNGDOM I EUROPA MÅ I AKTIVITET! 

Torberg Falch, professor i økonomi ved NTNU, Trondheim:  SAMFUNNSØKONOMISKE KONSEKVENSER AV UNGT UTENFORSKAP

Matilda Wrede-Jantti, lektor i sosialt arbeid ved Helsingfors universitet og spesialforsker ved Institutt for helse og velferd:  FYRA UNGA ARBETSLÖSA, FYRA VERKLIGHETER

Olof Bäckman, sosiolog og dosent ved Institutet för social forskning ved Universitetet i Stockholm:  VÄGAR TILL UTANFÖRSKAP – UNGE UTENFOR OG SOSIAL ARV

Gry Paulgaard, professor ved lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø:  GEOGRAFI OG ULIKHET; LOKALE MULIGHETER OG INDIVIDUELLE KOSTNADER

Noemi Katznelson, senterleder, forskningsleder og lektor ved institut for uddannelse og pedagogik, Aarhus universitet:  UTSATTE UNGES VALG OG STRATEGIER

Bjørn Halvorsen, prosjektleder for arbeidsinkludering hos Nordens Välfärdssenter og spesialrådgiver i Arbeidsdepartementet, Norge:  STRATEGIER FOR INKLUDERING AV UTSATTE UNGDOMMER I UTDANNING OG ARBEID I DE NORDISKE LAND

Gestur Gudmundsson,  professor i uddannelsessociologi ved  Islands Universitet:  SUCCESS MED MODIFIKATIONER. ISLANDSKE TILTAG MOT UNGDOMSARBEJDSLØSHET 2010–2012

Caroline Hall, nasjonaløkonom og forsker ved Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Uppsala:  INNSATSER FÖR UNGA ARBETSLÖSA I SVERIGE – VAD VET VI OM EFFEKTERNA?

Henrik Lindegaard Andersen, cand.oecon, ph.d og forsker hos Anvendt Kommunal Forskning, København:  VIRKER AKTIVERINGSINDSATSEN FOR UDSATTE UNGE?

Kristine von Simson, PhD og forsker ved Institutt for Samfunnsforskning,  Oslo:  VEIER TIL JOBB FOR UNGE UTENFOR

 

Les rapporten her.

Sted: