Könsbunden variation i skolelevers inlärningsresultat och attityder

Finland: Denna publikation är en kortfattad sammanställning av de senaste årens nationella utvärderingar om skillnader i inlärningsresultat och attityder  mellan pojkar och flickor. Syftet med publikationen är att lärare, de som utbildar lärare, tjänstemän och beslutsfattare som är intresserade av att utveckla den grundläggande utbildningen och jämställdheten ska få stöd i sitt arbete.

Ladda ned rapporten här.

Författare: Ritva Jakku-Sihvonen

Utgivare: Utbildningsstyrelsen, Finland

År:2014

 

Sted: