Fod på frafaldet med indsatsteori

Denne håndbog viser hvordan erhversskolerne kan arbejde med indsatsteori som en metode til at udvælge, udvikle og evaluere indsatser for at nedbringe elevfrafaldet.

Håndbogen henvender sig til ledere, kvalitetsansvarlige og andre medarbejdere på erhvervsskolerne der arbejder med skolens frafald, og som ønsker at arbejde mere systematisk med at finde ud af hvordan skolens indsatser virker.

Håndbogen er skrevet af evalueringskonsulent Katrine Strange og metodekonsulent Niels Matti Søndergård. Håndbogen er blevet til på baggrund af en række workshopper vi har holdt for erhvervsskoler om indsatsteori og skolernes indsatser for at øge elevernes gennemførelse, og workshopdeltagerne har bidraget med kommentarer til håndbogen.

Indsatsteori er et generelt værktøj der kan bruges til at planlægge og gennemføre forskellige  pædagogiske indsatser, men her relateres det til indsatser for at nedbringe frafald på erhvervsuddannelserne. I vil også kunne bruge metoden i forbindelse med andre dele af jeres  systematiske kvalitetsarbejde på skolen hvor I har brug for på en systematisk måde at indsamle information om hvordan et projekt eller en aktivitet forløber – også selvom det ligger uden for arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse.

EVA har skrevet håndbogen for Undervisningsministeriet.

Hent udgivelse.

Sted: