Bedre overgange for udsatte unge

Den här rapporten är en halvtidsutvärdering av insatsen ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’ (se. Vägen till utbildning och arbete).

Insatsen är igångsatt av Socialstyrelsen för att stötta unga som är eller varit fosterhems- eller institutionsplacerade. Syftet är att öka och förbättra ungdomarnas förutsättningar till utbildning och arbete.

Bedre overgange for udsatte unge, SFI rapport 2013.

Utvärderingen samlar lärdomar så långt från fyra försökskommuner. Kommunerna har arbetat med en särskild samarbetsmodell som samlar de relevanta aktörerna, t.ex. från social-, arbetsmarknads- och utbildningssystemet.

I modellen är det ungdomens eget deltagande och önskningar för framtiden som är centrala utgångspunkter för arbetet. Försökskommuner är Fredricia, Gentofte, Köpenhamn och Roskilde.

Även om det är svårt att dra alltför stora slutsatser i detta tidiga skede så visar utvärderingen att de första steg som tagits i kommunerna, på sikt kan komma att stärka unga i övergången till utbildning och arbete. De intervjuade aktörerna ger uttryck för att det arbetas mer koordinerat, målinriktat och med ett ökat fokus på de ungas önskningar och kompetens som utgångspunkt för insatsen.

Utvärderingen bygger på intervjuer med fokusgrupp och tjänstemän i de fyra kommunerna och med unga som är eller varit fosterhems- och/eller institutionsplacerade.

Stine Tankred Luckow, Turf Böcker Jakobsen, Anders Posselt Langhede, Jan Hyld Pejtersen (2013), SFI.

Ladda ner rapporten här.

En guide för arbetet med att stötta unga Kort og klart: Bedre overgange for udsatte unge har utgetts i samband med utvärderingen.

Sted: