2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar

Rapporten är den fjärde uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar från ESF-projektet Temagruppen Unga i arbetslivet.

Varje år 2008–2011 har det varit över 100 000 personer 16–25 år som varken arbetar eller studerar. Gruppen är stor både i såväl dåliga som goda tider, och motsvarar omkring 8–10 procent av ungdomsgruppen varje år.

För första gången presenterar Temagruppen Unga i arbetslivet uppgifter för län och kommuner, och det finns betydande variationer beroende på var i landet unga bor. Analysen kan stödja det fortsatta arbetet kring unga på nationell, regional och kommunal nivå.

Ladda ned rapporten från Temagruppens hemsida.

 

 

 

Sted: