Mer enn klassebakgrunn

Norge: Klassebakgrunn har stor betydning hvorvidt elever/studenter med etnisk norske bakgrunn klarer seg i studier og i å gjennomføre utdanningen de har valgt. Men klassebakgrunn kan i mindre grad forklare disse mønstrene blant barn av foreldre med ikke-norsk etnisk bakgrunn. Dette fremkommer av en nylig publisert doktorgrad.

–Gymnasiet er ikke for alle

Danmark: Alt for mange søger ind på den gymnasiale studieretning. Alt for mange bliver optaget. ”Det er urealistisk at tro, at de mindst motiverede kan læse videre efter gymnasiet. Gymnasiet er ikke for alle. Det er for folk, som skal og kan læse videre på en videregående uddannelse.” Det siger professor ved Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Niels Egelund til Videskab.dk.

 

Les mer her.

 

Inspirasjonsprosjekt

  

Merket "Inspirasjonsprosjekt" indikerer at det omtalte prosjektet vurderes som et spesielt interessant forsøk eller innsats innenfor sitt tema. Merket indikrer dessuten at det ikke foreligger en ekstern evaluering av prosjektet. I noen tilfeller vil det likevel være slik at prosjektet er under evaluering, og da oppdateres terksten og merkingen endres når evalueringsrapporten foreligger. 

Evaluert prosjekt

  

Dette merket indikerer at det omtalte prosjektet har vært gjenstand for ekstern evaluering (utvärdering). Ekstern evaluering innebærer at et kvalifisert fagmiljø (forskningsinstitusjon, evalueringsmiljø, revisor eller kvalifisert fagperson) har gjort en systematisk vurdering av innsatser, målsettinger, ressurser og resultater i det aktuelle prosjektet, og beskrevet dette på en systematisk måte.

Lærlingløftet (Norge)

Lærlingløftet er en felles satsning, i samarbeid mellom norske myndigheter og arbeidslivets parter. Lærlingeløftet er en tiltakspakke [Sv: åtgärdspaket] for å rekruttere flere virksomheter til å ta i mot lærlinger på sine arbeidsplasser.

Avbrottsmottagning för alla som avbryter sin gymnasieutbildning

Sverige: I Uppsala startar kommunen Avbrottsmottagningen, för att hjälpa alla som avbryter sin gymnasieutbildning. Den nya mottagningen är ett resultat av samarbete mellan Uvengymnasiet och Linnégymnasiet. De båda skolorna har i ett par år samarbetat i ett projekt som kallas Andra chansen.

Les Uppsala kommuns omtale her.

Referansegruppe

Kunnskapsbanken har en referansegruppe betstående av personer i relevante fagdepartementer og direktorat i alle de nordiske landene. Gruppen består av disse personene:

 Anniina Pirttimaa, Avd. Kundskab og Velfærd, Nordisk Ministerråd

 Benedicte Helgesen Bergseng, Utdanningsdirektoratet, Norge

 Bengt Weidow, Skolverket, Sverige

 Georg Henrik Wrede, Undervisnings- och kulturministeriet, Finland

 Gert Knutsson, Socialdepartementet, Sverige

 Hjørdis Dalsgaard, Ministeriet for Børn og Undervisning, Danmark

Introduksjon til nettsidene

Menyen for disse nettsidene finnes i det svarte feltet øverst på siden. Dette feltet er det samme uansett hvor man beveger seg rundt om på sidene.

Prosjekter gir en oversikt over de sist publiserte artikler om prosjekterfaringer. Lenger ned på den samme siden vises en oversikt over samtlige prosjekter vi har oppsummert. Man klikker seg inn på i listen for å lese om det enkelte prosjetket. 

Faktagranskning

Informasjon som publiseres på Kunnskapsbanken er produsert av oss som jobber med disse nettsidene. Alt av faktaopplysninger i omtaler av nordiske prosjekter tilstreber vi at granskes og avklares med lokale prosjektledere og/eller andre personer med relevant kunnskap om den informasjonen innen de publiseres.

Hva er frafall?

 

Frafall betyr at eleven ikke fullfører en påbegynt utdanning. For den enkelte ungdom er konsekvensen ofte at de stiller seg utenfor viktige deler av arbeidsmarkedet. Studier viser at det er klare sammenhenger mellom det å ikke fullføre videregående utdanning, videre sjansker på arbeidsmarkedet og senere forbruk av ulike typer av velferdsytelser. For de nordiske velferdssamfunnene innebærer det et tap å gå glipp av disse personenes kompetanse og produktivitet. 

Pages