Reform af erhvervsskolerne er på plads

Danmark: Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

Uppföljning av Folkhögskolesatsningen 2013 – goda resultat

Folkbildningsrådet har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013. Studiemotiverande folkhögskolekurs erbjuds för femte året till framförallt unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet.

Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga - en metaanalys av ungdomsprojekt

”Under perioden 2007–2013 har hundratals arbetsmarknadsprojekt för unga delfinansierats av Europeiska socialfonden i Sverige. När perioden nu går mot sitt slut blir frågorna allt fler om resultaten av det arbete som har pågått runtom i landet.” Med dessa ord inleds rapporten Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga. Rapporten är en metaanalys och bygger på resultaten från ett sextiotal utvärderingar av ungdomsprojekt.

Studiemotiverande folkhögskole-kurs – femte och sista året?

Sverige: Studiemotiverande folkhögskolekurs erbjuds för femte året till framförallt unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet.Resultaten är goda men kommer verksamheten att fortsätta?

Ny rapport från europeisk arbetsgrupp på ESL – Early School Leaving

Rapporten Reducing early school leaving: Key messages and policy support är skriven av temagruppen  för ESL (Early School Leaving). I rapporten kan man läsa om problematiken kring ESL, statistik, insatser i olika länder och rekommendationer. Rapporten ger en bakgrund till ämnet och den nuvarande situationen på området.

Nytt ungdomskontor i Fredrikshamn

Danmark: Fredrikshamns kommun har öppnat upp ett ungdomskontor (dk.ungeenhed). Kontoret bygger på ett så kallat "en väg in"-koncept och vänder sig till unga i åldern 15-25 år som har behov av hjälp kring utbildning, arbete eller annat stöd.

Kontoret kommer att ha totalt 90 anställda som ska underlätta för unga kring frågor som arbete, utbildning och deras psykiska och fysiska välmående. PåUngdomskontoret finns expertis från olika yrkesgrupper såsom socialrådgivare, utbildningsvägledare, mentorer och arbetsförmedlare.

Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning

Rapporten avser att särskilt undersöka arbetsgivares erfarenheter av lärlingsutbildningen, och med fokus på det statsbidrag som arbetsgivare erhåller när de tar emot en lärling.