FastholdelsesTaskforce drar igång

Danmark: FastholdelsesTaskforce bygger vidare på projektet Fastholdelseskaravanen som genomfördes 2008-2012. Målgruppen har utvidgats och metoder och lärdomar ska nu prövas i större skala. Ambitionen är att öka genomföringen inom den danska yrkesutbildningen.  

Läs mer på Undervisningsministeriets hemsida.

Arbetsgivare positiva till lärlingar

Sverige: Nästan nio av tio arbetsgivare som har tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar vill ta emot lärlingar igen. Det statliga bidrag som går till arbetsgivarna är viktigt men inte avgörande för om man ska ta emot lärlingar. Det visar en ny rapport från svenska Skolverket.

Läs mer här.

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Norge: "For å knekke inkluderingskoden må vi innsnevre de tre store motorveiene til utenforskap: Langvarig sykefravær, frafall fra videregående opplæring og mangel på integrering av store innvandrergrupper." Dette skriver NAVs tjenestedirektør i en kronikk i den norske avisen Dagbladet.

Lärarengagemang hindrar gymnasieavhopp

Sverige: Varje år avbryter en tiondel av Sveriges elever sina gymnasiestudier. Konsekvenserna blir oftast arbetslöshet och utanförskap. Vilka är orsakerna till avhoppen och vad kan skolan göra för att förhindra dessa? Det fick deltagarna besökarna veta när Östsam bjöd in forskare till Konsert och Kongress.

Les mer her.

Her fullfører 95 prosent av elevene

Norge: Kjelle videregående skole i Akershus er ikke helt som andre videregående skoler. Her slutter nesten ingen elever før de har fullført utdanningen, i følge Indre Akershus Blad.

Les mer her.