"Konkurrence-skolen skaber 12-tals-junkier"

Dansk debatartikel: Konkurrencelogikken skaber psykisk pressede elever på jagt efter erkendelsesfix, skriver Politikens debatredaktør Tarek Omar: "Der er absolut intet galt i at stræbe efter høje karakterer, men performance-kulturen har skabt en gruppe unge, som bedst kan betegnes som 12-tals-junkier, der konstant er på jagt efter det næste erkendelsesfix for at fungere."

Læs hele artiklen her.

 

E-tidning hjälper unga att hitta praktik

Danmark: Det har blivit lättare för unga att hitta rätt praktikplats efter att Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Odder Skanderborgs lanserat en elektronisk praktiktidning.

I den elektroniska tidningen kan lokala arbetsgivare förmedla sina behov och vad de söker hos en praktikant. Samtidigt blir det lättare för ungdomarna att få översikt över arbetsgivare och göra ett praktikval som stämmer bättre överens med deras drömmar och färdigheter.

Läs mer här.

Norsk mastergrad i karriereveiledning

Den norske regjeringen vil opprette en mastergrad i karriereveiledning. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for neste år.

Utdanning og opplæring i Europa

Europakommisjonen har lansert rapporten ”Education and Training Monitor 2013”. Her har man fokus på utviklingen i utdanning og opplæring i medlemslandene, holdt opp mot målet om et sterkere og mer konkurransedyktig Europa i dagens globale, kunnskapsbaserte økonomi. Et av målene i Europa 2020-strategien er at andelen unge som avslutter opplæring og utdanning før tiden skal reduseres til 10 prosent.

Ny anställningsform för elever i lärlingsutbildning

Sverige: För att underlätta övergången från skola till arbetsliv föreslår Regeringen en ny anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning.

-Vi måste minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Den nya anställningsformen regleras i en särskild lag som ska träda ikraft den 1 juli 2014.

Uppföljning av gymnasieskolan 2013

Sverige: Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utkommit med en ny uppföljningsrapport av den svenska gymnasieskolan. I fokus för årets uppföljning är SKL:s projekt för att stödja ungdomars övergång från gymnasieskola till arbetsliv eller fortsatta studier.

Arbetet går ut på att samla och sprida goda exempel samt att stödja verksamhetsutveckling i kommunerna. Målet är att allt fler unga ska slutföra sina gymnasiestudier och därmed få en god grund för kommande arbetsliv.