Sammenhenger mellom frafall og uføretrygd

En nylig publisert befolkningsstudie har sett på sammenhenger mellom det å ikke gjennomføre videregående skole og senere risiko for langvarig sykefravær eller uførepensjonering tidlig i livet. Resultatene fra studien viser at frafall i videregående opplæring utgjør en betydelig risikofaktor for svak tilknytning til arbeidsmarkedet senere i livet, også kontrollert for andre relevante faktorer som helse, familiesituasjon og sosioøkonomiske faktorer. 

Ny statlig rapport om unga som varken arbetar eller studerar

Sverige: Den statliga utredningen om unga som varken arbetar eller studerar har kommit med en andra och slutlig rapport (slutbetänkande), denna gång med temat ”statistik, stöd och samverkan”.

Skolen vekker og henter elever

Norge: I flere oppslag i Aftenposten diskuteres forebygging av frafall i videregående opplæring. Ved enkelte skoler strekker man seg langt i forsøk på å hjelpe elevene til å gjennomføre.

Vekket og kjørt til skolen av læreren hele skoleåret
Les artikkelen her.

Unga i arbete i Norden

 

 

Uddannelse går i arv

Danmark: Unge har fire gange så stor sandsynlighed for at gennemføre en videregående uddannelse, hvis deres forældre selv har taget en videregående uddannelse, end hvis forældrene kun har gennemført grundskolen.

Der er en sammenhæng mellem længden på forældres uddannelse og sandsynligheden for, at deres børn gennemfører en videregående uddannelse. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik i følge Arbejdsmarkedsstyrelsen.

"Sykt" bra ungdom!

Norge: Dagens ungdom har det på mange måter sykt bra – og de oppfører seg sykt bra – men blir de syke av det? Denne uken lanserer  forskningsinstituttet NOVA den første nasjonale rapporten fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene.
Les kronikken i Aftenposten, 10. oktober. Kronikken er skrevet av  Lars Roar Frøyland, Kristinn Hegna, Christer Hyggen og Mira Aaboen Sletten.

Les mer her.

 

OECD Skills Outlook 2013

OECD har nylig offentliggjort publikasjonen OECD Skills Outlook 2013. Rapporten viser resultatene fra organisasjonens internasjonale studie hvor man sammenligner kompetanse blant den voksne befolkningen i 24 av medlemslandene. Danmark, Finland, Norge og Sverige er blant landene som omfattes.

Faglært til fremtiden

Danmark: Den 2. oktober offentliggjorde regeringen sitt forslag ”Faglært til fremtiden – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser på vej”. Dette er et utkast til reformen av landets erhvervsuddannelser (yrkesutdannelser). Et  viktig grep er at dagens 12 linjer samles i fire hovedområder. Elever velger en av disse fire, og først senere i utdanningsforløpet velger utdannelsesvei. 

Les mer her.

Artikelserie i SvD om hemmasittande unga

Svenska Dagbladet publicerar just nu en artikelserie om hemmasittande ungdomar. Unga som skolkar eller av olika skäl stannar hemma istället för att gå till skolan löper stor risk för framtida skolavhopp och ofullständiga betyg.

I artiklarna vinklas hemmasittande från flera håll, dels från de unga själva som kan berätta om hur mobbning i skolan eller problem i hemmet lett till att de mått dåligt och stannat hemma, men också från föräldrar, skolpersonal och sakkunniga.I den första artikeln diskuteras hemmasittande utifrån en undersökning från svenska Skolverket:

Rekordmange mangler praktikplads i en virksomhed

Danmark: Nye tall viser, at manglen på praktikpladser (læreplasser) i virksomheder er på det højeste niveau siden 2004. I juli 2013 var ca. 12 000 elever, der manglede en praktikplads i en virksomhed. Godt 7000 af de 12 000 elever er dog i skolepraktik, men ca. 5000 elever står uden hverken en praktikplads i en virksomhed eller en skolepraktikplads. 

Les hele artikkelen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Pages