Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden

Eifred Markussen (red.) (2010) Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden. TemaNord 2010:517. København: Nordisk ministerråd.

Definisjoner av frafall

Definisjoner av frafall

Frafall i videregående utdanning (gymnasie, ungdomsuddannelse) vurderes som et alvorlig problem i alle de nordiske landene (Markussen, red. 2010). Bruken av begrepet, og måtene å måle dette på, er i midlertid langt fra entydig. Nedenfor gis en kort introduksjon til dette.
 

Studieavbrott og stödinsatser i gymnasieskolan - en kunskapssammanställning

Skolverket (2008) Studieavbrott og stödinsatser i gymnasieskolan. En kunskapssammanställning. Stockholm: Skolverket.

Skandinavisk skoleordliste

   

Nedenfor har vi samlet begreper og forklaringer mellom de skandinaviske språkene. Dette er ord og bereper fra skole- og utdanningsfeltet som erfaringsmessig kan skaper forvirring for lesere. Vi vil understreke at dette ikke prederer å være noe standardisert oppslagsverk, men er kun ment å fungere som en ordforklaring og lesehjelp hjelp for lesere på disse nettsidene.

Linker til relaterte nettsider

Nedenfor finnes en samling med lenker til andre nettsteder vi vurderer som nyttige og relevante for temaet som diskuteres på disse nettsidene.
Send oss gjerne et tips om andre  aktuelle nettsteder.

NORDEN

Danmark

BROEN vidensportal

Landomtale - Grønland

   

Grønland er et av de tre selvstyrte områdene i det nordiske samarbeidet. Hoveddelen (85 prosent) av landets rundt 56 000 innbyggere bor i byer, og den øvrige andelen bor i bygder. Grønland innførte en ordning med hjemmestyre i 1979, og senere selvstyre fra 2009. Disse endringene har medført en betydelig utvikling i den grønlandske økonomien, og parallelt med dette en økt etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft.

Landomtale - Sverige

   

Det generelle sysselsettingsnivået i Sverige ligger på 83 prosent. Sammen med Island og Norge er dette blant de høyeste nivåene i OECD-landene. Likevel har arbeidsledigheten økt i etterkant av den internasjonale finanskrisen i 2008. Utdanning er likevel en betydning faktor i dette bildet. Tallene fra OECD viser at arbeidsledighet først og fremst rammer befolkningsgrupper med lavt utdanningsnivå.

Landomtale - Island

   

Sysselsettingsnivået på Island ligger på 83 prosent, og er dermed på topp blant OECD-landene. Sammenlignet med andre OECD-land har islandsk arbeidsliv en særlig høy yrkesdeltakelse blant kvinner og eldre arbeidstakere. Island ble særlig hardt rammet av finanskrisen høsten 2008.

Landomtale - Norge

   

Landomtale - Finland

   

Videregående utdanning i Finland (upper secondary school) er delt mellom allmenn utdannelser og yrkesrettede utdannelser. Disse er i hovedsak treårige utdanningsløp. Begge utdannelsesretninger gir kompetanse for universitets- og høyskolestudier.

Pages