Ungdomsstyrelsens nordiska rikskonferens

Ungdomsstyrelsens nordiska rikskonferens är en mötesplats för verksamma inom ungas fritid, skola, arbetsliv, hälsa, sociala frågor, civila samhället, ungdomsorganisationer, politiker och forskare. Temat för konferensen i år är: hur får vi fler unga i arbete i Norden.

I år hålls Ungdomsstyrelsens rikskonferens 27-28 november på Folkets Hus i Stockholm. Det blir två dagar av spännande föreläsningar, seminarier, debatter, mingel och fest. Syftet är att ge ny kunskap, förmedla inspiration och stimulera till erfarenhetsutbyte.

Plug in (Sverige)

Plug In är Sveriges största projekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Var: Sverige, nationell satsning i 5 regioner där 55 kommuner deltar.

Skolverkets lägesbedömning 2013

Skolverket (2013)  Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport 387. Stockholm: Skolverket. 

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken

Hamdisam (2013) Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken. Serie A 2013:1. Johanneshov: Handisam.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport 2009:1. Stockholm:  Skolinspektionen.